Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op webpagina www.dermamedic.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • DermaMedic spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  • DermaMedic verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

  • DermaMedic is niet aansprakelijkheid voor schade (directe of indirecte schade van welke aard dan ook, verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel ),die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

  • DermaMedic mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. DermaMedic is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

  • Behoudens deze disclaimer, is DermaMedic niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

  • DermaMedic behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan B2Control de toegang tot de webpagina monitoren.

  • U zal DermaMedic, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Adresgegevens

DermaMedic Sittard
Rijksweg Zuid 78
6134 AD   Sittard
M: 06 - 812 56 565
E:

 

Adresgegevens

DermaMedic Valkenburg
Statenlaan 2D
6301 WE   Valkenburg
M: 06 - 483 38 232
E: